मुख्य बातम्या:

आधारभूत किंमत खरेदी योजना खरेदी केंद्रासाठी इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले

वाशिम, दि. १३ : सन २०१९-२० मध्ये वाशिम जिल्ह्यात नाफेड मार्फत केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत मुग, उडीद व सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन आहे. याकरिता इच्छुक संस्थांनी अकोला जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्याकडे आपले प्रस्ताव सादर करावेत.खरेदी केंद्र मंजूर करताना जिल्हा किंवा तालुकास्तरावरील अ वर्ग सभासद असलेले खरेदी विक्री संघ, पणन व प्रक्रिया सहकारी अ वर्ग सभासद संस्था, ज्या ठिकाणी दोन्ही अ वर्ग सभासद संस्था कार्यरत नाहीत, त्याठिकाणी इतर सहकारी संस्थेस ब वर्ग सभासद करून घेवून खरेदीचे काम देणे व खाजगी बाजार समिती असा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. मॉयश्चर मीटर, चाळणी, ताडपत्री, संगणक, संगणक चालविण्याची क्षमता असलेले जनरेटर, स्कॅनर असलेला स्मार्ट फोन, संगणक हाताळणेकरिता प्रशिक्षित सेवकवर्ग, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा आदी साधनसामग्री व मनुष्यबळ खरेदी करणाऱ्या संस्थेकडे उपलब्ध असल्याचा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचा दाखला संस्थेकडे असावा.

वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवणुकीपूर्वी संस्थेचे स्वतःचे किंवा भाड्याचे गोदाम असल्याचे, अन्नधान्य अथवा कडधान्य व तेलबिया इत्यादी खरेदी विक्रीचा किमान १ वर्षाचा अनुभव, खरेदी केंद्र चालविण्याकरिता आवश्यक सेवक उपलब्ध असल्याचे व काळ्या यादीत अथवा अपहार अथवा फौजदारी गुन्हा या संबंधी कार्यवाही झालेली नसल्याचे सहाय्यक निबंधक यांचे प्रमाणपत्र संस्थेने घ्यावे.

मागील तीन वर्षाचे सनदी लेखापाल किंवा शासकीय लेखापरीक्षक यांनी साक्षांकित केलेली ताळेबंद पत्रके, पॅनकार्डची प्रत, जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेकडे १० लाख रुपये खेळते भांडवल असल्याबाबतचे बँकेचे प्रमाणपत्र किंवा बँक पासबुक नोंद (ज्या संस्थेला पणन महासंघाकडून अनुषंगिक व इतर खर्चापोटी रक्कम देय असल्यास त्याचा समावेश करण्यात यावा.), आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी नाफेडने निश्चित केलेले स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मान्य असल्याबाबतचे अॅफिडेव्हिट, संस्थेकडून खरेदी अथवा नोंदणीमध्ये गैरव्यवहार, अनियमितता झाल्यास प्रशासकीय खर्च देय असणार नाही, ही अट मान्य असल्याचे संमतीपत्र आदी कागदपत्रे इच्छुक संस्थांनी देणे बंधनकारक आहे. खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी इच्छुक संस्थांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी अधिकारी कार्यालय, डॉ. कोरपे यांचा बंगला, संभाजी नगर, आदर्श कॉलनी, खंडेलवाल लॉन्स समोर, अकोला येथे अथवा ०७२४-२४५१९८३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, अकोला यांनी केले आहे.

Share